Sublimacija

Sublimacija istaknuta

Sublimacijski tisak zapravo spada pod inkjet tisak. Glavna karakteristika, po kojoj je i dobio ime je to što se završni stupanj u procesu tiska zasniva na prijelazu čestica tinte iz krutog u plinovito stanje. To znači da se sublimacijska boja otisne inkjet pisaćem na papir te se onda u preši pod visokim pritiskom i temperaturom prenosi na materijal gdje se sjedinjuje s molekulama materijala na koji želite tiskati i postaje njezin neodvojivi dio. Sublimacijom željeni motivi se sa papira prenose na razne predmete poput šalica, majica, dresova, podloga za miša, vezica za akreditacije, krpica za naočale. Ti gotovi proizvodi su tada otporni na vanjske utjecaje (peglanje, pranje u suđerici...)